kaligrafitugra

isme atılan imza

Kaligrafi nedir? sorusuna cevap olarak , yunanca güzel anlamına gelen "kallas" ve yazı anlamına gelen "graphia" kelimelerinden türemis güzel yazının bir ifadesidir. Diğer bir deyisle Kaligrafi, bir harf üzerinde kesik uçlu kalemlerle, estetik ve sekil verilerek özen ile meydana getirilen güzel yazı sanatıdır.Günümüzde ise kaligrafik yazı denildiğinde hat sanatı akıllara gelir. Fakat bu iki sanat birbirine karıstırılmaması gerekir. Hat sanatında Arap Alfabesi kullanılırken kaligrafide Latih Alfabesi'ni kullanırız.Osmanlı döneminde Arap Harfleri kullanılarak icra edilen Hüsn-ü Hat sanatı,Cumhuriyet'in ilanı ve Harf İnkilabı'nın ardından yerini kaligrafi'ye bırakmıstır.Hat sanatı ile uğrasan kisiye "Hattat" ünvanı verilirken, kaligrafi sanatını uygulayan kisiye "Kaligraf" denir.Kaligrafi de amaç değisik sitiller kullanarak yazıyı olduğundan farklı bir görünüse dönüstürmektir. Genellikle dik ve yatay çizgilerden olusan Latin Harflerini simetrik bir sekilde kağıda dökmek kaligrafinin en temel unsurlarından birisidir. Az bir zaman ve az bir kaynak ayırarak her kesimden insanın rahatlıkla öğrenebileceği bir sanat dalıdır.Kaligrafi için özel kaligrafi yeteneğine ihtiyacınız yoktur. Elinizde bulundurduğunuz bu kitapla herkes kaligrafi sanatını öğrenebilir. Sabır, dikkat ve programlı çalısma bu sanatın temel ilkeleridir. Güzel yazı yazmayı öğrenme isteği bu sanatı öğrenmek için gereken ilk adımdır.Bu özelliklere sahipseniz kaligrafiyi kısa sürede öğrenebilirsiniz.Kaligrafi sanatı, yurt dısında bilhassa Amerika ve İngiltere de büyük ilgi görmektedir.Bu ülkelerde, kaligrafi sanatına gereken değer verilmis ve bu ülkelerden tüm dünyaya kaligrafi sanatının alt yapısı olusmustur. Amerika’da bir çok üniversitenin grafik tasarım bölümlerinde kaligrafi dersleri okutulmaktadır.Ayrıca, her eyalette onlarca özel kaligrafi okulları bulunmaktadır.Yurt dısında kaligrafi sanatı en az resim sanatı kadar ilgi görmektedir.Küçük büyük herkesin hobileri arasında kaligrafi yer alır.
      Kaligrafinin çok fazla ilgi görmesinden dolayı kaligrafi ticaret alanı da doğmustur.Dünyada bu sanatı meslek edinmis binlerce kaligraf bulunmaktadır.Örneğin, davetiye, kartvizit, kartpostal, logo vb. tasarımlar kaligraflar tarafından yazılmaktadır.Temennim, ülkemizde de bu sanata yeteri kadar önem verilmesi ve hak ettiği değere kavusmasıdır.